Zasady zapisów

ZASADY ZAPISÓW NA TELEPORADY I WIZYTY STACJONARNE, Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W WARUNKACH DOMOWYCH

 

  1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji tj. 08:00-18:00.

  2. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie lub drogą elektroniczną ereceptanzozgajamed@gmail.com.

  3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi (z wyjątkiem teleporady, która musi się odbyć maksymalnie do następnego dnia roboczego od daty ustalenia terminu teleporady).

  4. Teleporada nie może być świadczona na rzecz dzieci do 6 r.ż. (chyba, że jest to kontrola), gdy pacjent życzy sobie wizyty stacjonarnej, gdy nastąpiło pogorszenie choroby przewlekłej, gdy jest podejrzenie choroby nowotworowej oraz gdy jest to pierwsza wizyta pacjenta po złożeniu deklaracji.

  5. Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji, następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących.

  6. Godzina wizyty stacjonarnej i teleporady zarejestrowanego w danym dniu pacjenta jest orientacyjna i może ulec przesunięciom.

  7. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania, pacjent ma obowiązek poinformowania o rezygnacji celem zwolnienia miejsca dla innego pacjenta. Można to zrobić drogą elektroniczną ereceptanzozgajamed@gmail.com, telefonicznie 12 312 81 45 lub SMS na nr 728 839 975.

  8. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację świadczenie w ustalonym terminie, pacjent jest informowany o zmianie terminu w każdy dostępny sposób.

  9. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, a także porodu przyjęcie następuje niezwłocznie.

  10. W uzasadnionych medycznie przypadkach Poradnia POZ zapewnia udzielanie porad w domu pacjenta. Termin uzgadnia się z lekarzem codziennie do godz. 12:00. Poradnia POZ nie realizuje wizyt domowych pilnych, zagrażających życiu, które wymagają wezwania pogotowia ratunkowego nr 112.

W oparciu o

Skontaktuj się

NZOZ Przychodnia Rodzinna "GaJa-MED" Sp. z o.o.

ul. Apteczna 8
32-010 Dojazdów

NIP 682-178-04-62

REGON: 383237047

BDO: 000136517

Rejestracja: 12 312 81 45

Godziny działania placówki: 08:00 - 18:00

Jak do nas trafić