Zasady zapisów

ZASADY ZAPISÓW NA PORADY I WIZYTY, Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W WARUNKACH DOMOWYCH

 

  1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.

  2. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie lub drogą elektroniczną (trzeba podać email celem wygenerowania hasła do e-rejestracji).

  3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi.

  4. Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji, następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących.

  5. Godzina przyjęcia zarejestrowanego w danym dniu pacjenta jest orientacyjna i może ulec przesunięciom.

  6. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania, pacjent ma obowiązek poinformowania o rezygnacji celem zwolnienia miejsca dla innego pacjenta.

  7. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację świadczenie w ustalonym terminie, pacjent jest informowany o zmianie terminu w każdy dostępny sposób.

  8. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, a także porodu przyjęcie następuje niezwłocznie.

  9. W uzasadnionych przypadkach Poradnia POZ zapewnia udzielanie porad w domu pacjenta. Termin uzgadnia się z lekarzem do godz. 12:00.

W oparciu o

Skontaktuj się

NZOZ Przychodnia Rodzinna "GaJa-MED" Sp. z o.o.

ul. Apteczna 8
32-010 Dojazdów

NIP 682-178-04-62

REGON: 383237047

Rejestracja: 12 312 81 45

Godziny działania placówki: 08:00 - 18:00

Jak do nas trafić